คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมอยู่ที่นี่

ไม่แน่ใจว่าจะใช้เลนส์แบบไหน หรือใบสั่งเลนส์มีความยุ่งยาก ใช้เครื่องคำนวณของ คูเปอร์ เพื่อคำนวณหาเลนส์สายตาเอียงที่เหมาะกับคนไข้ แค่กรอกค่าสายตาที่วัดได้ ค่าเวอร์เท็กซ์ ความถี่ในการเปลี่ยนเลนส์ที่คนไข้ต้องการ จำนวนชั่วโมงในการใส่ เราก็จะช่วยคุณเลือกเลนส์สายตาเอียงที่เหมาะสมได้

วิธีการคำนวณ

การคำนวณแนวสายตาเอียง

  • ค่าสายตาที่ต้องแก้ไข กรอกค่าสายตาเอียง (-) วัดจากเลนส์เสียบ
  • +20.00 ไดออพเตอร์ ถึง -30.00 ไดออพเตอร์
  • +20.00 ไดออพเตอร์ ถึง -20.00 ไดออพเตอร์
  • 0 ถึง 180 องศา
  • เลือกแค่หนึ่ง
  • เลือกแค่หนึ่ง
  • ปรับค่าตามต้องการ