คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมอยู่ที่นี่

การคำนวณค่าสายตาเอียงของคูเปอร์ จะช่วยให้ท่านฟิตเลนส์สายตาเอียงให้คนไข้แม่นยำมากขึ้น เริ่มต้น ด้วยการกรอกค่าสายตาตามใบสั่ง และค่าสายตาที่วัดได้ คำนวณการเคลื่อนของเลนส์ ทิศทาง และค่าเวอร์เท็กซ์ เครื่องจะคำนวณค่าสายตา และยืนยันว่า ตรงกับค่าสายตาที่วัดได้ในตอนแรก

การคำนวณแนวสายตาเอียง

 • ค่าสายตาที่ต้องแก้ไข
 • +20.00 ไดออพเตอร์ ถึง -30.00 ไดออพเตอร์
 • +20.00 ไดออพเตอร์ ถึง -20.00 ไดออพเตอร์
 • 0 ถึง 180 องศา
กรอกค่าสายตาเอียง (-) วัดจากเลนส์เสียบ
 • การแก้ไขโดยใช้คอนแทคเลนส์
 • +20.00 ไดออพเตอร์ ถึง -30.00 ไดออพเตอร์
 • +20.00 ไดออพเตอร์ ถึง -20.00 ไดออพเตอร์
 • 0 ถึง 180 องศา
กรอกค่าสายตาเอียง (-) สำหรับคอนแทคเลนส์
 • ค่าสายตาที่ต้องแก้ไขจากเครื่อง
 • +20.00 ไดออพเตอร์ ถึง -30.00 ไดออพเตอร์
 • +20.00 ไดออพเตอร์ ถึง -20.00 ไดออพเตอร์
 • 0 ถึง 180 องศา
กรอกค่าสายตาเอียงที่วัดได้ (-) หลังจากวัดอีกครั้ง หลังใส่เลนส์
 • ใส่ค่าองศาที่เคลื่อน
 • ใส่แนวองศาที่เคลื่อน
 • ปรับค่าตามต้องการ

ค่าเลนส์สายตาที่แนะนำ

 • ค่าสายตามองไกล สั้น/ยาว 0.00
 • ค่าสายตาเอียง 0.00
 • องศา x0