Výber vhodnej kontaktnej šošovky

Prepočtový program cylindryckých hodnôt spoločnosti CooperVision Vám pomôže aplikovať šošovky pri klientoch s astigmatizmom presne a efektívne. Do jednotlivých polí vložte hodnoty okuliarovej korekcie, hodnoty vami použitej kontaktnej šošovky a hodnoty zostatkovej refrakcie pri nasadených kontaktných šošovkách. Ďalej doplňte rotáciu šošovky v stupňoch a vyznačte jej smer. Zadajte vertexovú vzdialenosť. Výsledkom je doporučená korekcia a potvrdenie, že použité hodnoty kontaktnej šošovky sú v súlade so zadanou okuliarovou korekciou.

Prepočet cylindrických hodôt

 • Okuliarová korekcia
 • +20,00 až -30,00
 • +20,00 až -20,00
 • 0° až 180°
Zadajte okuliarovú korekciu s mínusovou hodnotou cylindra
 • Korekcia kontaktnej šošovky
 • +20,00 až -30,00
 • +20,00 až -20,00
 • 0° až 180°
Zadajte hodnoty korekcie kontaktnej šošovky s mínusovou hodnotou cylindra
 • Korekcia zostatkovej refrakcie
 • +20,00 až -30,00
 • +20,00 až -20,00
 • 0° až 180°
Zadajte okuliarovú zostakovú korekciu s mínusovou hodnotou cylindra
 • Zadajte rotáciu v stupňoch
 • Zadajte smer rotácie
 • Upravte, pokiaľ je nutné
Nové zadanie

Navrhovaná dioptrická hodnota šošovky

 • Sféra 0,00
 • Cylinder 0,00
 • Os x0